InoSoft

Inklokken en blockchain technologie

Urenregistratie kraamzorg via blockchain technologie

Kraamzorg test blockchain voor urenregistratie personeel

Coöperatie VGZ en Zorginstituut Nederland zijn een proef van drie maanden met blockchaintechnologie gestart om de gewerkte uren te registreren. Samen met kraamzorgorganisaties Liemerscare, Kraamzorg Zuid-Gelderland en Kraamzorg VDA en de technische inbreng van Ledger Leopard worden deze gewerkte uren de komende maanden door ongeveer vijftig kraamgezinnen in een blockchaintoepassing opgeslagen.

De initiatiefnemers willen toetsen wat de toepassing van blockchaintechnologie in de praktijk kan betekenen voor de administratieve processen rondom kraamzorg. Verschillende databronnen worden in de test met elkaar verbonden, de gebruiker blijft in alle gevallen de baas over de gegevens, en alles werkt volgens het consortium ‘sneller, efficiënter en daardoor goedkoper’.

Vorige week kwam reeds de eerste ‘blockchain baby’ ter wereld. De kraamverzorgenden en de jonge moeders houden hun urenregistratie bij op een smartphone met Mijn Zorg Log. Hierdoor zijn de geregistreerde / gewerkte uren vastgelegd en direct inzichtelijk voor de verschillende partijen die bij de kraamzorg betrokken zijn.

De moeder bepaalt zelf welke partijen zij toegang geeft tot haar gegevens. Ook heeft zij real time inzicht in hoeveel uren kraamzorg zij nog over heeft in haar budget. Controle achteraf is dus niet meer noodzakelijk.

Bron: emerce.nl